UZHomeData

open class UZHomeData: NSObject

Class chứa video của các trang nội dung, ví dụ như trang Home

 • Chứa các mục video trên banner

  Declaration

  Swift

  public var banner	: UZCategory! = nil
 • Chứa các chuyên mục nội dung chính

  Declaration

  Swift

  public var ribbons	: [UZCategory]! = []